شرایط گارانتی
1- از قرار دادن کنسول در فضاهای بسته و فاقد جریان هوا و یا در معرض گرد و غبار که موجب اخلال در تهویه دستگاه می شود خودداری کنید.


2- از جابه جا کردن و تکان دادن دستگاه در حالت روشن که موجب آسیب جدی به دستگاه و لنز آن می شود جداً خودداری کنید.


3- از قرار دادن دستگاه در معرض رطوبت، مایعات، دمای بسیار سرد و یا بسیار گرم خودداری کنید.


4- از قرار دادن دیسک های مخدوش، دارای آلودگی ویا اثر انگشت، مرطوب ویا غیر ستاندارد داخل دستگاه خودداری کنید.


5- از قرار دادن هرگونه اشیاء اعم از سبک ویا سنگین بر روی کنسولدر هر دو حالت خاموش ویا روشن جداً خودداری کنید.


6- از اتصال دستگاه های متفرقه و تایید نشده توسط کمپانی سازنده به کنسول خودداری کنید.


7- از کابل برق و در وصورت وجود، آداپتور اصلی موجود در داخل بسته بندی کنسول استفاده کنید و هرگز از کابل ها و آداپتورهای متفرقه و غیر اصلی استفاده نکنید.


8- از کارت گارانتی ارائه شده به همراه دستگاه و همچنین برچسب شماره سریال مندرج بر روی کنسول به خوبی محافظت کنید.

موارد خارج از گارانتی1- اتمام تاریخ اعتبار گارانتی

2- اقدام به سرویس توسط افراد غیرمجاز

3- خدشه یا دستکاری در تاریخ یا شماره سریال مندرج بر روی کارت گارانتی و کنسول

4- هرگون آثار ضربه، تماس با مایعات، رطوبت، نوسانات برقی، حرارت شدید، آبشدگی، آتش سوزی و حوادث طبیعی

5- خارج ساختن کنسول از حالت عادی مانند Ban شدن دستگاه، هک نمودن و نصب بازی کپی بر روی دستگاه

6- خاموش شدن دستگاه هنگام آپدیت و نصب Frimware

7- لوازم جانبی همراه کنسول مانند دسته (کنترلر)، هدفون، هندزفری، کابل ها، گیفت کارت و بازی (در صورت وجود) و ... شامل گارانتی نمی باشد

8- توجه: مسئولیت و کلیه هزینه های مربوطه به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می باشد.